• Imprimeix

Aplicacions mòbils

Recull d'aplicacions mòbils

Avaluació del potencial geotèrmic profund (3DHIP Calculator)

Eina d'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul volumètric i l’energia tèrmica recuperable sobre models geològics 3D

Avaluació preliminar de sistemes d'intercanvi geotèrmic en circuit vertical tancat (Geo-SIV)

Programari per a l'avaluació preliminar de Sistemes d'Intercanvi geotèrmic per instal·lacions de climatització i ACS fins a 70 kW

Catalunya Offline

L'app excursionista que no necessita cobertura mòbil

CercaFonts

Informació sobre la ubicació de fonts naturals de Catalunya

L'Ull del temps

App que us permet veure com era i com és el lloc on sou

On soc?

Comparteix la teva localització amb qui vulguis

PGOM - Pirineus Geological Open Museum

Aplicació de l'exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp