• Imprimeix

Com és un mapa geològic?

Tots els mapes geològics consten dels mateixos elements. Cada institució encarregada de la realització dels mapes geològics estableix un model de full. Aquí es mostra el Mapa Geològic de Catalunya escala 1:25.000.

Cada full està format per una sèrie d'elements bàsics: el mapa geològic, els talls geològics, la llegenda, l'esquema geològic, l'esquema estratigràfic, les columnes estratigràfiques, els signes convencionals i els autors. Segons les característiques geològiques de la zona poden afegir-se altres elements.