• Imprimeix

Geologia

Informacions tècniques i recursos didàctics

Model de superfícies geològiques 3D de Catalunya

Representació tridimensional de les principals unitats estratigràfiques i estructures de Catalunya

Minerals

La importància dels minerals, observació, caracterització i la Taula dels minerals de Catalunya

A Geological Service for Europe. GSEU

Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte #GSEU (A Geological Service for Europe)

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Aprèn a interpretar un mapa geològic

Què és un mapa geològic? les seves parts i la seva finalitat

Atles geològic de Catalunya

Breu recull de material de l'Atles: presentació, mapes, talls, tipus litològics, història geològica, Temps geològic, vocabularis...

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals de fons paleontològics

Cartografia geològica

Mapes geològics a diferents escales, model geològic 3D...

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Paisatges geològics

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges Geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp

Taula Periòdica per a les Ciències de la Terra

Amb motiu del 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic l’ICGC ha realitzat la versió en català de la taula periòdica

Textures de les roques - Recurs didàctic

Textures de les roques - Recurs didàctic permet obtenir de forma interactiva material pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Informació tècnica

Congressos, jornades de treball i tallers, informacions d'interès