• Imprimeix

Geologia

Informacions tècniques i recursos didàctics

Aprèn a interpretar un mapa geològic

Informa't sobre què és un mapa geològic, les seves parts i la seva finalitat

Atles geològic de Catalunya

Breu recull de material de l'Atles: presentació, mapes, talls, tipus litològics, història geològica, Temps geològic, vocabularis...

Base de dades d'holotips

Base de dades d'holotips de fons paleontològics

Cartografia geològica

Mapes geològics a diferents escales, model geològic 3D...

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Paisatges geològics

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges Geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Informació tècnica

Congressos, jornades de treball i tallers, notícies