• Imprimeix

WMS ràpid de cartografia ràster en coordenades UTM

URL: https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service?

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 25831, 23031, 32631
  • Formats GetMap suportats: image/png, image/jpeg
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

URL capacitats: https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=Getcapabilities