• Imprimeix

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WFS

WFS Base Municipal

WFS de la Base municipal de Catalunya 1:5.000, que retorna les línies de terme dels municipis catalans