• Imprimeix

WMS Mapes d’elevacions, orientació i ombres

Conté mapes derivats de dades lidar

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_mdt2m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportats: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG de les dades font: 25831
  • EPDG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats suportats en la resposta:  GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegendGraphic