• Imprimeix

WMS Vèrtexs de la Xarxa Utilitària (geodèsica) de Catalunya

URL: http://geoserveis.icc.cat/icc_vertexs/wms/service?

Característiques tècniques d'aquest servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Actualment tots els vèrtexs de la Xarxa Utilitària tenen ressenya, motiu pel qual s'han fusionat les antigues capes 0 i 1 (antigues capa 0 i capa 1 = actual capa 0; antiga capa 2 = actual capa 1).

Per una altra banda, es mostren en cian els vèrtexs que només tenen ressenya en ED50, en verd els que només tenen ressenya en ETRS89, i en magenta els que tenen ressenya en ambdós sistemes de referència (ED50 i ETRS89).


Capa

Nom capa

Rang d'escales

Vèrtexs geodèsics

0

Totes les escales

Identificadors dels vèrtexs

1

1:1

1:50.000

Exemple de petició:

http://geoserveis.icc.cat/icc_vertexs/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=405039.40,4576000.19,427647.51,4598000.29&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=0,1&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE