• Imprimeix

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?


Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.3.0, 1.1.1, 1.1.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d’escales

Imatges Sentinel2 RGB - Paràmetre TIME habilitat

sen2rgb

Totes les escales

Imatges Sentinel2 IRC - Paràmetre TIME habilitat

sen2irc

Totes les escales

Imatge Sentinel2 RGB [mensual]

sen2rgb_[YYYYMM] *

Totes les escales

Imatge Sentinel2 IRC [mensual]

sen2irc_[YYYYMM] *

Totes les escales

*Nota: Es proporciona una capa WMS de cada mes pel qual es publiqui la imatge Sentinel. Exemple: sen2rgb_201512

Exemple (capa WMS-Time)

Petició de capa amb TIME habilitat: cal afegir el paràmetre TIME en la consulta WMS indicant el mes d'interès (&TIME=2016-03).

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=sen2rgb&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836&TIME=2015-12

Exemple (capa WMS)

Les capes sense TIME habilitat es consulten com a capes WMS estàndard.

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=sen2rgb_201512&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836