• Imprimeix

Tomografia elèctrica

 • Resistivímetre SYSCAL PRO
 • 6 bobines de 12 connexions cadascuna separades 5 m entre elles
 • 4 bobines de 18 connexions separades 2 m entre elles
 • 4 caixes per a connectar dos bobines entre sí
 • 72 elèctrodes d'acer inoxidable

Part del dispositiu de tomografia elèctrica

Equip d'elèctrica tradicional per a sondeig elèctric vertical

 • Geo-resistivímetre model RESISTAR RS-100 (GEOFYZICA, a.s)
 • Caixa d'interfase ME-100/RS100M (48 m de cable amb caixa nodo-geoelèctrica cada 4 m)
 • Multivoltímetre G-300 (rang 1000-1 mV)
 • Miliamperímetre G-400 (rang 3000-1 mA)
 • Font d'alimentació: generador 3.2 KW
 • Conjunt d'elèctrodes impolaritzables
 • Carrets de cable per sondejos elèctrics de 3000 m