• Imprimeix

Sísmica passiva

  • 7 Sismòmetres Lennartz 5s de tres components (triaxial)
  • 1 Sismòmetre Lennartz 20s de tres components (triaxial)
  • 11 Geòfons verticals L4C de 1 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
  • 2 unitats d'adquisició de dades SUMMIT (DMT) de 24 canals cadascuna
  • 1 Digitalitzador CityShark per a la mesura de soroll sísmic de la casa Leas amb 6 canals
  • 7 digitalitzadors Spider (World Sensing), sense cables que donen autonomia als sensors i permeten la configuració remota
  • 7 digitalitzadors SARA (Sara electronic instruments) sense cables que donen autonomia als sensors

Mesura de soroll sísmic amb la tècnica del quocient espectral H/V

Panoràmica de la mesura de soroll sísmic amb la tècnica d'array