• Imprimeix

Sísmica activa

 • 100 Geòfons verticals L-40A de 40 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 52 Geòfons Vertical de 4.5 Hz de freqüència natural
 • 24 Geòfons verticals L-100A2 de 100 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 143 Geòfons verticals L-10A de 10 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 30 Geòfons Horitzontals L40A de 40 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 52 Geòfons Horitzontals SM-6/H-B de 8 Hz de freqüència natural (SENSOR Nederland)
 • Conjunt de 4 línies amb 24 connexions espaiades 5 m i connectors Amphib-122 en ambdós extrems (Mark Products, Inc.)
 • Font sísmica de caiguda de pes accelerat per a ones P i S (Digipulse AWD I Model 100 PS, GeoSurvey Systems)
 • 2 unitats d'adquisició de dades SUMMIT (DMT) de 24 canals cadascuna
 • Mall
 • Sistema Roll-Along Geostuff ( Input 96 , Output 48 channels)