• Imprimeix

Magnetotel·lúrica

Audiomagnetotel·lúrica (AMT-CSAMT)

 • 1 Estació d'audio-magnetotel·lúrica, Stratagem,  de la casa Geometrics
 • Estació d'audio-magnetotel·lúrica ADU07-e, Metronix
 • 3 Magnetòmetres d'inducció (Bobines d'alta freqüència: 1KHz-300KHz) SHFT-02, Metronix
 • 4 elèctrodes imporalitzables
 • 2 Magnetòmetres d'inducció (bobines Stratagem)
 • 1 Font artificial generadora d'ones electromagnètiques
 • 5 Cables per a connectar els elèctrodes i la caixa dels magnetòmetres amb l'estació
 • 1 Cable de xarxa

Dispositiu de l'equip d'audio-magnetotel·lúrica treballant en el camp

Magnetotel·lúrica (MT)

 • 1 Estació magnetotel·lúrica, ADU-07
 • 4 Elèctrodes impolaritzables
 • 2 Magnetòmetres d'inducció (Bobines baixa freqüència: 0,1mHz-10KHz) MFS-06e, Metronix