• Imprimeix

Enginyeria geològica i geotècnia

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

Informació general

L'enginyeria geològica i geotècnica és la branca de l'enginyeria civil que estudia les propietats mecàniques, hidràuliques i constructives del subsòl

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Hidrologia superficial i enginyeria hidràulica

L'ICGC treballa en la delimitació de les zones inundables del domini públic hidràulic

Instrumentació i xarxes de control

Serveis de monitoratge amb xarxes de control com a eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals

Consell assessor de túnels

L'ICGC forma part del Consell assessor de túnels que supervisa l'obra pública de túnels i d'altres obres singulars a Catalunya

Comissió Directora-Tècnica de Barberà de la Conca

L’ICGC forma part de la Comissió directora i tècnica de seguiment de l’esquerda de Barberà de la Conca

Seguiment geològic i geotècnic de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

L'ICGC fa el seguiment geològic i geotècnic de la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dins de la gestió del risc geològic

Pla per a la mitigació del risc geològic a Montserrat

L’ICGC intervé en el Pla per a la mitigació del risc geològic a Montserrat