• Imprimeix

Cartografia topogràfica 1:1.000

Característiques principals:

  • Corbes de nivell cada 1 m
  • Precisió: 20 cm en planimetria i 25 cm en altimetria
  • Cobreix certs nuclis urbans de Catalunya
  • Formats disponibles: DXF (CAD), DGN (CAD), SHP (GIS) i KMZ (Google Earth, només edificis)
Descarrega projectes/fulls

Accedeix a l'aplicació per descarregar un únic fitxer ZIP amb tots els projectes/fulls existents en l'àrea que seleccionis

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions mitjançant:

Especificacions tècniques de la versió 2.2