• Imprimeix

Cartografia hidrogeològica

Mapa hidrogeològic 1:25.000, Mapa d'àrees hidrogeològiques 1:250.000, altres mapes hidrogeològics

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani