• Imprimeix

Capes de geoinformació

Límits administratius i seccions censals, terrenys de pendent > 20%, variables biofísiques de l'arbrat...

Base municipal

La Base municipal ha estat substituïda pel nou conjunt de dades Divisions administratives

Divisions administratives

Límits de municipis, comarques, vegueries, províncies i Catalunya. També s’inclouen els caps de municipi, comarca i província

Mapes municipals

Traçats de les línies dels límits municipals oficials amb les fites corresponents

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals