• Imprimeix

Noms geogràfics (NGCat)

Descripció

Per a cada topònim s'indica:

  • La categoria geogràfica a què s'ha associat.
  • El municipi o municipis als quals pertany (codis i noms). En el cas de les grans unitats orogràfiques o hidrogràfiques, la unitat de pertinença que es relaciona és la comarca.
  • La comarca o comarques a les quals pertany (codis i noms). També s'indica si els topònims es troben compartits amb Andorra, Aragó, França o el País Valencià.
  • Les coordenades UTM (en m) més properes a l'element geogràfic designat de què es disposa (poden referir-se al mateix element geogràfic o al topònim; en aquest darrer cas, les coordenades poden correspondre a representacions del topònim en cartografia de diferents escales).

La denominació dels municipis, de les entitats de població i d'altra toponímia major és l'aprovada al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya i actualitzacions publicades al DOGC.

L'ús de majúscules i minúscules en l'escriptura dels topònims segueix les directrius establertes per a la toponímia en cartografia.

Més detalls:

Què permet

Entre d'altres possibilitats, el llistat de topònims permet:

  • Generar llistats de cims, municipis o altres conceptes.
  • Calcular distàncies en línia recta entre dos llocs.

Descarregar

El llistat de topònims es pot descarregar des de l'aplicació de descàrrega, seleccionant el producte "Noms geogràfics de Catalunya" a la pestanya "Catàleg i descàrrega" del menú esquerre.

Com calcular distàncies entre dos llocs (en línia recta)

El llistat conté la coordenada X i la coordenada Y de cada lloc (coordenades ETRS89 UTM fus 31 Nord). Per calcular la distància entre un lloc A i un lloc B, caldria aplicar la fórmula següent:

Distància = √ (XB - XA)2 + (YB - YA)2

En cas d'utilitzar l'Excel, la fórmula seria

=RAIZ((XB-XA)^2+(YB-YA)^2), on XB, XA, YB i YA serien les cel·les corresponents a aquestes coordenades.