• Imprimeix

WMS de cartografia ràster

Web Map Service de mapes color i grisos, ortofotos actuals i antigues, ortoXpres i NDVI...

WMS Mapes i ortofotos vigents

Es tracta d'un únic WMS que conté tots els mapes i les ortofotos vigents de l'ICGC organitzats per capes.

WMS Ortofotos

Es tracta d'un únic WMS que conté totes les ortofotos de l'ICGC organitzades per capes, una per any.

WMS Mapes grisos

Es tracta d'un únic WMS que conté mapes de l'ICGC en tons de gris organitzats per capes.

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes.

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC

WMS NDVI

L'NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) serveix bàsicament per a mesurar el creixement de les plantes, determinar cobertes vegetals i controlar la producció de biomassa.

WMS Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Conté la representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya.

WMS Mapes d’elevacions, orientació i ombres

Conté mapes derivats de dades lidar