• Imprimeix

Eines

VISSIR

Visualitzador avançat de geoinformació.

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Evolució de la costa

Vegeu diversos episodis de temporal marítim i analitzeu els canvis i danys ocasionats

Transformació de coordenades i formats

Convertbox i calculadora geodèsica, guies de transformació de coordenades (ED50 a ETRS89...) per a diferents programaris, models de geoide...

Bases de dades i catàlegs

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips i catàlegs de sòls i de la Biblioteca ICGC

Atles

Reculls de mapes, il·lustracions i informació associada