• Imprimeix

Capes de geoinformació

Límits administratius i seccions censals, base de polígons industrials, sòls de pendent > 20%, variables biofísiques de l'arbrat...

Base municipal

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques, vegueries i províncies, a escala 1:5.000.

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya: carboni aeri total, biomassa aèria total, volum amb escorça, biomassa foliar, àrea basal, fracció de cabuda coberta, diàmetre normal mitjà, alçada mitjana.