• Imprimeix

Descàrregues

Cartografia topogràfica

Representació de la planimetria i l'altimetria del territori.

Imatges aèries i de satèl·lit

Fotos aèries, ortofotos i imatges captades per satèl·lit.

Cartografia geològica i geotemàtica

Documents geològics, edafològics i geotemàtics complets i formalment homogenis a escala pròpia de la planificació territorial i urbanística

Capes de geoinformació

Límits administratius i seccions censals, base de polígons industrials, sòls de pendent > 20%, variables biofísiques de l'arbrat...

Elevacions

Dades lidar, models digitals d'elevacions...

Mapes antics - Cartoteca Digital

Consulta i descarrega mapes i fotografies antigues digitalitzades de Catalunya i de la resta del món.

Cartografia per a mòbils (MBTiles)

Piràmide cartogràfica híbrida (ortofoto + elements lineals del topogràfic + toponímia) en format MBTiles.