• Imprimeix

Notícia 254 - Conveni amb l'Institut d'Estudis Aranesi per establir noves col·laboracions en matèria de toponímia

11/5/18 13.07

Amb data 11 de maig d'enguany l'ICGC i l'Institut d'Estudis Aranesi-Académia Aranesa dera Lengua Occitana (IEA- AALO) han signat un conveni pel qual l'ICGC els cedeix la toponímia aranesa de la base de dades toponímica 1:5 000 organitzada i estructurada per a poder ser actualitzada i finalment oficialitzada.

L'ICGC gestiona i manté el corpus toponímic de Catalunya a escala 1:5 000, que actualitza de manera contínua. Aquesta informació prové del recull de camp realitzat per tot el territori a escala 1:5 000 i ha estat densificada i ampliada al llarg del temps. Des de l'inici, l'ICGC ha mantingut col·laboracions amb el Conselh Generau d'Aran des d'on s'ha validat i aprovat la toponímia aranesa, com també ho ha estat la informació textual generada per l'ICGC de projectes que afecten l'àmbit aranès.

Amb la toponímia oficialitzada, l'IEA- AALO té la voluntat de dur a terme i publicar el Nomenclator dera toponimia dera Val d'Aran amb la col·laboració de l'ICGC, que aportarà la seva experiència adquirida en l'elaboració del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya.

Els convenis que signa l'ICGC són instruments legals que regulen les relacions amb altres institucions per establir els mecanismes de col·laboració per generar productes i serveis de qualitat que beneficiïn la societat.

Jusèp Loís Sans, president de l'IEA, i Jaume Massó, director de l'ICGC.