• Imprimeix

Notícia 252 - L'Institut ha participat en el projecte UN-GGIM

10/5/18 7.02

L'ICGC ha participat en la redacció del Core Spatial Data on Geographical Names dins del projecte UN-GGIM (United Na­tions initiative on Global Geospatial Information Management) impulsat per les Nacions Unides. Aquest projecte a escala mundial té l'arrel en el Programa de Desenvolupament Sostenible 2030, una agenda global ambiciosa i transformadora que pretén aconseguir un desenvolupament sostenible i equilibrat en les seves tres dimensions: econòmica, social i ambiental.

Dirigint l'enfocament cap a una infraestructura de dades espacials, les diferents àrees temàtiques de l'UN-GGIM han treballat en la normalització i la densificació d'un model de dades que defineixi uns requisits comuns per als estats membres.

Els noms geogràfics són part essencial per a la consecució d'aquests objectius: una geocodificació adequada de nuclis de població o d'adreces postals, per exemple, és bàsica en casos on cal localitzar persones afectades per accidents o catàstrofes naturals. A més, els noms geogràfics, més enllà dels relacionats amb la instal·lació humana, també designen altres tipus de llocs, útils en serveis de geoposicionament, imprescindibles en l'àmbit de la comunicació o necessaris en cartografia sobre plataformes interactives.

Tal com assenyalen les mateixes Nacions Unides, disposar del contingut i estructura definits al Core Spatial Data on Geographical Names significa, per a un país, disposar de les seves dades geogràfiques bàsiques. En aquest sentit, des d'ara fins al 2030 els estats membres de l'ONU hauran d'estructurar aquestes dades d'acord amb dos punts principals: el primer, oferir serveis bàsics de posicionament a diferents nivells (global, regional, local) contemplant totes les àrees poblades amb uns atributs mínims (geometria, classificació, població, el propi nom geogràfic, idioma, estat i origen de les dades) i, el segon, seguint les recomanacions de bones pràctiques, els llocs designats hauran d'incorporar la seva posició real, ja sigui com a superfície o com a multisuperfície.

Una toponímia mundial amb característiques comunes esdevé una eina bàsica de comunicació en el món globalitzat de la geoinformació.