• Imprimeix

Notícia 238 - Activitat Design Thinking en clima i geoinformació al CCCB

26/3/18 7.28

En el marc de l'exposició organitzada pel Centre de Cultura Contemporània de Catalunya (CCCC) "Després de la fi del món" l'ICGC va presentar el 20 de març una mostra de les seves activitats en l'anàlisi dels canvis territo­rials afectats principalment pel canvi climàtic i va organitzar un debat de reflexió creativa de com orientar la capacitat de la geoinformació als canvis del territori motivats pel canvi del clima.

La mostra es va presentar seguint una línia de temps que s'iniciava el 1945 (amb el vol aeri nord-americà de 1945-1946) i finalitzava el 2018. Mostrava estudis de l'ICGC sobre diferents temàtiques: els canvis en les cobertes del sòl en agricultura, les inundacions de 1982 i el treball associat de riscos geomorfològics, el decaï­ment dels boscos analitzat amb dades de 2015 i 2017, les capacitats d'emmagatze­matge dels nostres boscos amb dades de 2005, el comportament tèrmic dels ecosistemes urbans o les afectacions del canvi climàtic en el Delta de l'Ebre amb dades de satèl·lit radar des de 1992.

En el debat es van analitzar els futurs reptes i els prototipatges de noves i innovadores idees a fi de trobar-hi respostes. La principal preocupació es va centrar en com fer dels ecosistemes urbans espais amb millor qualitat i distribució equitativa mediam­biental. El denominador comú de les aporta­cions fou la necessitat de cercar indicadors que permetin avaluar aquesta qualitat, les seves deficièn­cies i promoure accions resilients sempre sota un model on de forma directa participi el ciutadà.

El taller va posar en valor la informació que genera l'Institut i va fer palesa la vocació de servei i el caràcter dinàmic del sector de la geoinformació en la necessitat de transformar aquesta informació en coneixement per a la presa de decisions.