• Imprimeix

Notícia 230 - Aprovació del projecte POCRISC "Per a una cultura comuna del risc sísmic"

19/2/18 7.07

S'ha aprovat el projecte POCRISC que coordina l'ICGC i que té una durada de tres anys dins del programa de cooperació territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països.

Aquest projecte millorarà el coneixement del risc sísmic i dels elements exposats, i proporcionarà eines de suport a les estratègies de vigilància i mitigació del risc que inclouen la sensibilització de la població dels tres països participants davant el fenomen sísmic.

Hi participen deu socis (catalans, francesos i andorrans) i sis entitats involucrades en el projecte per a l'assessorament tècnic i validació dels resultats (socis associats).

Alguns d'aquests socis col·laboren amb l'ICGC en projectes INTERREG (cooperació internacional europea) des de 2003 per millorar la coordinació transfronterera de la intervenció en cas de terratrèmol i la mitigació del risc sísmic en els Pirineus (projectes ISARD i SISPYR).

Els organismes multidisciplinaris que participen en el projecte POCRISC analitzaran la problemàtica del risc sísmic des de diferents perspectives: innovadora (universitats, centres de recerca, empreses tecnològiques), pràctica (entitats responsables de la informació sísmica i la gestió del risc, proteccions civils) i previsora (associació de constructors).

Amb aquest projecte es proveirà als gestors del risc i als ciutadans d'informació, estudis i resultats que permetran millorar la cultura  per a una gestió eficient de les situacions del risc sísmic.