• Imprimeix

Notícia 180 - Jornada de formació al Cos d’Agents Rurals “Identificació dels riscos geològics”

10/5/17 7.12

El 27 d'abril de 2017 es va celebrar una jornada de formació al Cos d'Agents Rurals (CAR) sobre la identificació de riscos geològics a la seu del CAR de Torreferrussa, en el marc del conveni de col·laboració entre el CAR del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l'ICGC, iniciat el 2011. Un dels objectius del conveni és la documentació sistemàtica de fenòmens geològics observats a Catalunya. L'Institut ha elaborat el Qüestionari de moviments del terreny, que actualment està disponible per al públic en general, per facilitar la tramesa de la informació.

La finalitat de la jornada era doble: d'una banda, dotar els agents rurals d'una formació especifica en la identificació i caracterització bàsica dels diferents fenòmens geològics; i, d'altra, posar en valor la importància de la informació que ha recollit i transmès l'ICGC els darrers anys. En xifres, des que es va signar el conveni, els agents rurals han recollit 279 fenòmens geològics en 35 comarques.

Per a l'ICGC, la recollida sistemàtica d'informació en les tasques diàries del CAR permet completar la construcció del catàleg dels fenòmens geològics, imprescindible per a l'avaluació de la perillositat geològica.

Aquest inventari proporciona informació sobre el tipus de fenomen, la seva situació i distribució geogràfica, els mecanismes de­sencadenants, la magnitud, la freqüència i l'impacte socioeconòmic sobre el territori, entre d'altres. Això permet determinar els paràmetres necessaris per a l'avaluació de la seva perillositat.