• Imprimeix

Notícia 258 - Actualització de la cartografia de sòls al visualitzador Geoíndex i als geoserveis WMS

17/5/18 7.02

El novembre de 2017 l'ICGC va incorporar al Geoíndex-Sòls el visualitzador de cartografia de sòls i el geoservei WMS (notícia 217). En el marc de l'actualització i de la millora de la informació, ara, sis mesos després, aquest servei s'ha enriquit amb noves capes d'informació, fitxers de descàrrega i una actualització del geoservei WMS.

Noves capes d'informació i millores

S'ha incorporat:

  • El mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 elaborat d'acord amb el sistema de classificació World Reference Base (IUSS, 2015).
  • Els mapes dels règims climàtics (humitat i temperatura) dels sòls de Catalunya 1:500 000, que estan definits segons el sistema de classificació Soil Taxonomy (SSS, 1975).
  • Els mapes d'estocs de carboni orgànic en els 30 cm superficials dels sòls agrícoles de Catalunya a escala 1:500 000 (generats en el marc del conveni de col·laboració entre l'ICGC, el DARP, l'IRTA, el CTFC i el CREAF).

Millores:

  • Incorporació dels nous perfils descrits per a l'elaboració dels darrers mapes publicats 1:25 000. Actualment conté 1 696 fitxes d'escandalls a escala 1:25 000 i 2 223 fitxes d'observacions a escala 1:250 000.
  • Ampliació de la descripció de la llegenda de les unitats cartogràfiques del Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000 i millores en l'etiquetatge.

Descàrrega de nous productes (fitxers)

  • Base cartogràfica contínua del Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000 en format SHP amb especificacions. Inclou fitxers de simbolització en formats ESRI (*.lyr i *style), QGIS i OGC.
  • Mapa d'estocs de carboni orgànic dels sòls agrícoles de Catalunya a escala 1:500 000 en format ràster ASCII GRID amb especificacions i amb la metodologia tècnica d'elaboració del mapa.

Amb aquesta iniciativa l'ICGC incrementa les capacitats de consulta i de descàrrega de la informació dels projectes de cartografia de sòls, facilitant així la seva explotació.