• Imprimeix

Vídeos

L'ICC ha publicat una sèrie de vídeos sobre les activitats que desenvolupa.

Vegeu els vídeos

La mesura de la Terra

Aquest vídeo fa un repàs per la història de la mesura de la Terra: des de les primeres representacions de l'Antiguitat, quan el món era profundament misteriós, fins a l'actualitat, moment en què la cartografia ha quedat incorporada a la vida quotidiana. Es troben disponibles els subtítols en català, en castellà i en anglès.

La mesura de la Terra

Productor: ICGC
Data: 2014
Descripció: Repàs històric de les representacions de la Terra, des de l'Antiguitat fins al segle XXI.

 

Sèrie de vídeos sobre les activitats de l'ICC

Aquesta sèrie de vídeos, produïda per l'ICC entre el 2010 i el 2012, explica les activitats cartogràfiques principals que desenvolupa l'ICC per tal d'apropar-les al ciutadà. Aquesta sèrie s'estructura en 9 capítols, cadascun dels quals compta amb la transcripció en català, castellà i anglès, i amb una ampliació de les paraules clau (el vídeo sobre cartografia catalana disposarà d'aquestes opcions en breu).

Cartografia catalana

Productor: ICC
Data: 2012
Descripció: Història de la cartografia catalana des de l'antiguitat fins a la creació de l'ICC.

L'ICC

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: Exposició de totes les activitats que duu a terme la Institució i com repercuteixen a la societat.

Captació primària de dades

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: : S'exposen els sensors de captació primària de dades i les seves característiques. La captació primària de dades es el primer pas de la cadena de producció cartogràfica de l'ICC.

Teledetecció

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: Explicació dels principals sensors que es fan servir per a tasques de percepció remota. També es comenten els estudis i els projectes que l'ICC duu a terme en aquest camp.

Geodèsia

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: Mostra el compromís entre la forma i la mesura de la Terra, i la finalitat de la representació cartogràfica del planeta.

Bases topogràfiques

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: Descriu els mètodes per a representar, amb precisió, la planimetria i l'altimetria dels objectes terrestres.

Cartografia

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: Mostra com, a partir de les bases topogràfiques, l'ICC elabora una àmplia diversitat de productes cartogràfics, ja siguin topogràfics, temàtics, o ja siguin atles.

Toponímia

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: La tasca de posar noms de lloc als mapes i el procés d'oficialitzar-los s'exposa en aquest vídeo.

Cartoteca

Productor: ICC
Data: 2010-2011
Descripció: Es presenta el centre de documentació de l'ICC, on es recull tota la producció cartogràfica de l'Institut, i mapes i llibres des del segle XV fins a l'actualitat.

 

L'ambició de la mesura

Entrevistes que recullen el testimoniatge de 6 agents que han tingut un paper decisiu en la geoinformació de Catalunya dels segles XX i XXI.

Josep Maria Carreras i Puigdengolas

Productor: ICC
Data: 2012
Descripció: Entrevista a Josep Maria Carreras i Puigdengolas.

Josep Maria Carreras i Quilis

Productor: ICC
Data: 2012
Descripció: Entrevista a Josep Maria Carreras i Quilis.

Ernest Maragall i Mira

Productor: ICC
Data: 2012
Descripció: Entrevista a Ernest Maragall i Mira.

Rodolfo Núñez de las Cuevas

Productor: ICC
Data: 2012
Descripció: Entrevista a Rodolfo Núñez de las Cuevas.

Albert Serratosa i Palet

Productor: ICC
Data: 2012
Descripció: Entrevista a Albert Serratosa i Palet.

Joan Antoni Solans i Huguet

Productor: ICC
Data: 2012
Descripció: Entrevista a Joan Antoni Solans i Huguet.

 

Altres vídeos


VISSIR3 a l'Espai Internet del 324

Productor: Televisió de Catalunya
Data: 13/08/2012
Descripció: Mostra del VISSIR3 a l'Espai Internet del canal 324.

Toponymy in cartography (en anglès)

Productor: ICC
Data: juliol 2012
Descripció: Difondre el coneixement de la toponímia als estats membres de les Nacions Unides.

Captura de vídeo sobre cessió de fotos aèries 1945

Notícia sobre cessió de fotos aèries 1945

Productor: Agència Catalana de Notícies
Data: 03/02/2011
Descripció: Notícia sobre la cessió del primer vol fotogramètric de Catalunya a l'ICC.

Cessió de fotos aèries 1945

Productor: Agència Catalana de Notícies
Data: 03/02/2011
Descripció: Vídeo sobre la cessió del primer vol fotogramètric de Catalunya a l'ICC

Aplicació mòbil ICC

Productor: ICC i planol.info
Data: novembre de 2010
Descripció: Presentació de l'aplicació mòbil de l'ICC

tres14: mapas

Productor: Programa tres14 de TVE2
Data: 17/05/2010
Descripció: Explica l'evolució de l'elaboració i de la distribució dels mapes. Inclou, entre d'altres entrevistes, una entrevista amb el director de l'ICC


Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

Productor: TN vespre de TV3
Data: 23/02/2010
Descripció: Presentació de la segona edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (minut 26:30 al 28:50)

Mesura de l'alçada d'una muntanya

Productor: Programa Kopernik de Xarxa de televisions locals de Catalunya
Data: 2009
Descripció: Explica com es mesura l'alçada d'una muntanya

El mapa municipal de Catalunya

Productor: Departament de Governació i Administracions Públiques / Direcció General d'Administració Local
Data: octubre de 2009
Descripció: Vídeo divulgatiu de les tasques que comporta la delimitació municipal de Catalunya

Sense perdre el nord

Productor: Programa Quèquicom de TV3
Data: 07/11/2007
Descripció: Com es fan i com s'interpreten els mapes

Integració de tecnologies SIG en el procés de delimitació municipal

Productor: ICC
Data: octubre de 2007
Descripció: El document audiovisual mosta les diferents tecnologies emprades pel personal de l'ICC per realitzar la gestió d'informació originada en el procés de delimitació municipal

Catalunya i el naixement del metre

Productor: Programa Quèquicom de TV3
Data: 04/10/2006
Descripció: Història del metre. S'explica la història del metre i Catalunya, ja que després de la revolució francesa es va decidir que la nova mesura de longitud es basaria en una fracció del meridià que passa per París i Barcelona

Official Invitation XX Congress of the ISPRS Spanish Candidature Barcelona 2004 (versió 7 minuts)

Productor: ICC i Àudio digital Barcelona SL
Data: 2000
Descripció: Presentació reduïda de les activitats de l'ICC i aspectes lúdics de Barcelona per presentar a la candidatura espanyola de la ISPRS 2004. Es fa ressò dels aspectes lúdics de Barcelona

Official Invitation XX Congress of the ISPRS Spanish Candidature Barcelona 2004

Productor: ICC i Àudio digital Barcelona SL
Data: 2000
Descripció: Presentació de les activitats de l'ICC i aspectes lúdics de Barcelona per presentar a la candidatura espanyola de la ISPRS 2004

L'ambició de la mesura

7 multimèdies