• Imprimeix

Vídeos

Vídeos produïts per l'ICGC.

Divulgatius

Gaia · La Gran Mare (2016)

GAIA · La Gran Mare és un documental de 48' sobre l'origen, l'evolució i el futur de la Terra, amb èmfasi en els conceptes geològics i el paper de la vida i dels humans. Els fets i les idees es mostren mitjançant il·lustracions i animacions així com filmacions realitzades en llocs com museus i paisatges rellevants. També s'hi exposen les amenaces a la sostenibilitat del planeta.

La mesura de la Terra (2014)

Aquest vídeo fa un repàs per la història de la mesura de la Terra: des de les primeres representacions de l'Antiguitat, quan el món era profundament misteriós, fins a l'actualitat, moment en què la cartografia ha quedat incorporada a la vida quotidiana. Es troben disponibles els subtítols en català, en castellà i en anglès.

Suport davant fenòmens naturals

Temps al temps - Allaus (2018)

Temps al temps - Monitoratge de la costa (2018)

Temps al temps - Les inundacions i els moviments de vessant (2018)

Sobre les activitats de l'ICGC

Aquesta sèrie de vídeos, produïda entre el 2010 i el 2012, explica les activitats cartogràfiques principals que desenvolupa l'ICGC per tal d'apropar-les al ciutadà.

Cartografia catalana: Història de la cartografia catalana des de l'antiguitat fins a la creació de l'ICC.

L'ICC: Exposició de les activitats que duu a terme a l'Institut i la seva repercussió a la societat.

Captació primària de dades: S'exposen els sensors de captació primària de dades i les seves característiques. La captació primària de dades es el primer pas de la cadena de producció cartogràfica de l'ICGC.

Teledetecció: Explicació dels principals sensors que es fan servir per a tasques de percepció remota. També es comenten els estudis i els projectes que l'ICGC duu a terme en aquest camp.

Geodèsia: Mostra el compromís entre la forma i la mesura de la Terra, i la finalitat de la representació cartogràfica del planeta.

Bases topogràfiques: Descriu els mètodes per a representar, amb precisió, la planimetria i l'altimetria dels objectes terrestres.

Cartografia: Mostra com, a partir de les bases topogràfiques, l'ICGC elabora una àmplia diversitat de productes cartogràfics, ja siguin topogràfics, temàtics, o ja siguin atles.

Toponímia: La tasca de posar noms de lloc als mapes i el procés d'oficialitzar-los s'exposa en aquest vídeo.

Cartoteca: Es presenta el centre de documentació de l'ICGC, on es recull tota la producció cartogràfica de l'Institut, i mapes i llibres des del segle XV fins a l'actualitat.

L'ambició de la mesura

Entrevistes que recullen el testimoniatge de 6 agents que han tingut un paper decisiu en la geoinformació de Catalunya dels segles XX i XXI.

Entrevista a Josep Maria Carreras i Puigdengolas

Entrevista a Josep Maria Carreras i Quilis

Entrevista a Ernest Maragall i Mira

Entrevista a Rodolfo Núñez de las Cuevas

Entrevista a Albert Serratosa i Palet

Entrevista a Joan Antoni Solans i Huguet

Altres vídeos

Toponymy in cartography (2012): Difondre el coneixement de la toponímia als estats membres de les Nacions Unides.

El mapa municipal de Catalunya: Vídeo divulgatiu de les tasques que comporta la delimitació municipal de Catalunya.

Vídeos a YouTube ICGC

Vídeos a YouTube ICC

Vídeos a Vimeo ICGC