• Imprimeix

Riscos geològics i geotècnia

Avaluació, prevenció i intervenció en cas de riscos geològics, així com en l'àmbit de la geotècnia i l'enginyeria geològica, i predicció d'allaus.

Allaus

Predicció d'allaus i informació nivològica

Cartografia de riscos geològics

L'ICGC ofereix eines de suport al planejament territorial i urbanístic, i realitza estudis tècnics d'avaluació de la perillositat i del risc geològic, instrumentació, auscultació, assaigs in situ, modelització de fenòmens geològics i proposta de mesures preventives i correctores

Dinàmica de la costa

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa