• Imprimeix

Terratrèmols enregistrats

Dades de sismes enregistrats (locals, regionals i telesismes), estudis de seguiment...

Llista de terratrèmols locals

Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40.17º N - 43.34º N / 0.33º W - 4.00º E)

Llista de terratrèmols regionals

Principals sismes enregistrats a la Xarxa Sísmica de Catalunya, localitzats fora de la zona dels sismes locals i a distàncies inferiors a 3000 km

Llista de telesismes

Sismes enregistrats a la Xarxa Sísmica de Catalunya, que tenen lloc a distàncies superiors a 3000 km

Comunicats sísmics

Sismes de magnitud superior a 2,2 i/o percebuts per la població