• Imprimeix

Informació sísmica

Informació de comunicats sísmics, terratrèmols enregistrats, sismogrames en directe, la Xarxa sísmica i acceleromètrica, reculls d'informació sísmica i mapes. Coneix SISMOCAT (en anglès)

Comunicats sísmics

Sismes de magnitud superior a 2,2 i/o percebuts per la població

Terratrèmols enregistrats

Terratrèmols enregistrats per la xarxa sísmica de Catalunya

Reculls d'informació sísmica i mapes

Butlletins sismològics, atles sísmic, bases de dades, mapes de sismicitat, mapes de mesozonació...