• Imprimeix

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes.

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.1.1
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes i estils disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Catalunya 25cm. 2015

ox3dcat25c2015

Totes les escales

Catalunya NDVI. 2015

ox3dndvi2015

Totes les escales

Catalunya Costa 10cm. 2015

ox3dcosta2015

Totes les escales

Nuclis Urbans 7.5cm. 2015

ox3durbanes2015

Totes les escales

DAAM 296 12.5cm. Primavera 2015

ox3dmtn29603

Totes les escales

DAAM 296 NDVI. Primavera 2015

ox3dmtn29603ndvi

Totes les escales

Catalunya 50cm. 2014

ox3dcat50c2014

Totes les escales

Catalunya 25cm. 2014

ox3dcat25c2014

Totes les escales

Catalunya NDVI. 2014

ox3dndvi2014

Totes les escales

Catalunya Costa 10cm. 2014

ox3dcosta2014

Totes les escales

Nuclis Urbans 7.5cm. 2014

ox3durbanes2014

Totes les escales

Catalunya NDVI. 2013

ox3dndvi2013

Totes les escales

Catalunya Costa 10cm. 2013

ox3dcosta2013

Totes les escales

Nuclis Urbans 7.5cm. 2013

ox3durbanes2013

Totes les escales

Inundacio Val Aran. 2013

ox3dinunaran2013

Totes les escales

Catalunya NDVI. 2012

ox3dndvi2012

Totes les escales

Catalunya Costa 10cm. 2012

ox3dcosta2012

Totes les escales

Nuclis Urbans 7.5cm. 2012

ox3durbanes2012

Totes les escales

Incendi Alt Empordà 2012

ox3dfocemporda2012

Totes les escales

Catalunya NDVI. 2011

ox3dndvi2011

Totes les escales

Nuclis Urbans 7.5cm. 2011

ox3durbanes2011

Totes les escales

Nuclis Urbans 7.5cm. 2010

ox3durbanes2010

Totes les escales

Temporal desembre 2008

ox3dtemporal2008

Totes les escales

Catalunya 1956-57

ox3dvolamerica1956

Totes les escales

 

Estil

Nom estil

Estèreo anàglif

SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn

Ortorectificat

SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn

Fals color infraroig (si és disponible)

SGD_ViewOptions::IrRGOn

Mostra corbes de nivell

SGD_StereoModel::ShowContourOn

Mostra gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff

Amaga gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOn

 

Exemple de petició:

http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=424800,4596800,425000,4597000&WIDTH=512&HEIGHT=512&STYLES=SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn||SGD_ViewOptions::IrRGOn&LAYERS=ox3dcat25c2014&FORMAT=jpeg&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage