• Imprimeix

REST

Cartografia vector, operacions geomètriques i transformació de coordenades, mitjançant serveis REST.