• Imprimeix

Captació i producció de geoinformació

Producció cartogràfica

Necessiteu bases topogràfiques, ortofotos o mapes temàtics específics?

Vegeu els productes

Captació de dades

Necessiteu fotografies aèries, dades LiDAR, hiperespectrals o tèrmiques?

Captació de dades

Solucions específiques

L'ICGC ofereix solucions en àmbits com l'agricultura, riscos, planificació territorial, enginyeria, medi ambient...

Vegeu solucions