• Imprimeix

Geoíndex - Sondejos

Descàrrega de sondejos provinents de projectes d'obra pública

El visualitzador de sondejos facilita l'accés a la Base de dades de sondejos i als sondejos del Mapa geotècnic de Barcelona (2000).

La base de dades de sondejos mostra la situació de més de 23.720 registres de sondejos, penetròmetres i cales habilitant la descàrrega de la columna litològica i altres dades d'interès.

El Mapa geotècnic de Barcelona en CD-ROM (2000) ha estat transformat a coordenades ETRS89 i posa a disposició de l'usuari la columna litològica de 80 sondejos representatius de la geologia del subsòl de la ciutat de Barcelona.

WMS

Aquesta informació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS