• Imprimeix

Geoíndex - Sòls

El visualitzador Geoíndex Sòls posa a disposició dels usuaris tota la informació recopilada des de l’any 2007

El visualitzador facilita l’accés a les informacions del programa de cartografia de sòls del Geotreball IV Mapa de sòls 1:25.000 i del Mapa de sòls 1:250.000 (en preparació). Aquesta informació inclou, a més dels mapes i de les seves llegendes, dades sobre la morfologia i les característiques físiques i químiques dels escandalls i observacions que s’han descrit i caracteritzat en aquests treballs, i que serveixen per establir el catàleg dels principals tipus de sòls que apareixen a Catalunya.

El visualitzador, a més, també ofereix alguns mapes temàtics derivats directament de la cartografia a escala 1:25.000: Sòls (Soil Taxonomy System, 1999 i World Reference Base, 2006); material subjacent; drenatge, profunditat i capacitat agrològica; capacitat de retenció d’aigua disponible.

Llegenda del visualitzador Geoíndex de Sòls [PDF]


Darreres actualitzacions
• Novembre 2017: Mapa de sòls 1:250.000
• Juliol 2017: Registres 1474 fitxes d'escandalls (25M) i 2240 fitxes d'observacions (250M)

WMS

Aquesta informació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS